Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

MsO SRZ Prešov oznamuje svojim členom

Pretek dospelých, ktorý sa mal konať dňa 1.5.2016, je pre malý záujem ZRUŠENÝ!

Výsadba

Dňa 14.04.2015 bol vysadený pstruh dúhový konzum do revíru SIGORD o hmotnosti 500 kg.

Pstruhová sezóna začína 16.04.2015 o 06:00 v mesiaci apríl do 19:00.

Plánované akcie

30.04.2016 - V.ŠARIŠ - preteky detí a mládež do 18 rokov

01.05.2016 - V.ŠARIŠ - preteky dospelých (ZRUŠENÝ!)

07.05.2016 - VP Andrejovka

Na pretek pre dospelých 01.05.2016 je nutné sa prihlásiť v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Prešov a zaplatiť štartovné vo výške 10€ najneskôr do štvrtka 28.4.2016.

Ak nebude účasť min. 40 pretekárov, pretek sa zruší.

Brigády

V nasledujúcom období sa budú konať brigády:

 • 02.04.2016 - V. Šariš
 • 09.04.2016 - VN Sigord
 • 16.04.2016 - V. Šariš

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.

Výročná členská schôdza

sa uskutoční v nedeľu 10.4.2016 o 8:30 hod.
v budove Domu kultúry, Nám. mieru č. 1
( Estrádna sála – 3. poschodie )

Program Členskej schôdze MsO SRZ Prešov:

 • 1. Zahájenie a vedenie schôdze
 • 2. Voľba pracovného predsedníctva
 • 3. Voľba komisií – Mandátová, Návrhová, Volebná
 • 4. Správa o činnosti výboru za rok 2015
 • 5. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 • 6. Správa o zarybňovaní za rok 2015 a plán zarybňovania na rok 2016
 • 7. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 • 8. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2016
 • 9. Voľba delegáta na Mimoriadny Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ
 • 10. Správa mandátovej komisie
 • 11. Ocenenie členov SRZ Prešov a odovzdanie vyznamenaní
 • 12. Diskusia
 • 13. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
 • 14. Záver

Brigáda

Dňa 19.3.2016 (sobota) sa uskutoční brigáda na štrkovisku Veľký Šariš.

Prípravné práce na rybníku č.3 - výrub náletových drevín.

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.

POZOR ZMENA termínu Výročnej členskej schôdze

Výročná členská schôdza sa z technických príčin presúva na 10.4.2016.

Za porozumenie ďakujeme.

Výbor MsO Prešov

Brigáda

Dňa 20.2.2016 a 27.2.2016 sa uskutoční brigáda na štrkovisku Veľký Šariš.

Prípravné práce na rybníku č.3 - výrub náletových drevín.

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.Archív správ: 2016 2015 2014 2013 2012 2011