Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[30.12.2020] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2021

[02.01.2020]
- ceny povolení
- obežník 2020
- miestny rybársky poriadok

[02.04.2019]
- Darujte 2% z dane

[11.01.2019] Pridané zákony:
- Zákon 216/2018 Z.z.
- Vyhláška 381/2018 Z.z.

Poskytnuté dotácie

Rok 2020: 885€

VÝDAJ POVOLENÍ V ROKU 2021

Momentálne od 19.4.2021 funguje predaj povolení v štandardnom režime


Predaj povolení predobjednávkou počas mimoriadnej situácie (POZASTAVENÉ)

CENY POVOLENÍ A ČLENSKEJ ZNÁMKY NA ROK 2021

Stanovené radou SRZ Žilina.

SMERNICA o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov (od 1.1.2020)

Zápisné
Deti od 6 do 14 rokov 2€
Mládež od 15 do 17 rokov 5€
Od 18 rokov 40€
50% zápisné (po termíne, prestup) 20€

Členská známka
Detská od 6 do 14 rokov 1€
Mládež od 15 do 17 rokov 17€
Od 18 rokov 32€

Povolenie na rybolov:
Miestne K 46€
Zľavnené K 33€
Pre deti K - miestne 10€
Pre deti K - zväzové (k miestnej) +10€
Miestne P 33€
Miestne P so zľavou 27€
Celozväzové - K (k miestnej K 46€) +40€
Celozväzové - L (k miestnej K, alebo P) +40€
Denne K, alebo P 10€
Týždenné K 40€
Denne K, alebo P (nečlen) 20€
K - kaprové, P - pstruhové, L - lipňové vody

UPOZORNENIE: Kúpa zväzového kaprového povolenia je podmienená kúpou nezľavneného Miestneho kaprového povolenia. Kúpa zväzového lipňového povolenia je podmienená kúpou akéhokoľvek nezľavneného Miestneho povolenia. Kúpa oboch zväzových povolení je podmienené kúpou oboch miestnych povolení.

Cudzí členovia pri zakúpení sezónneho povolenia na naše miestne (kaprové alebo pstruhové) vody platia +30€ na zarybnenie.

Výdaj povolení sa bude realizovať v Rybárskom dome, Plzenská č.6. Poplatky za členské ste povinný uhradiť do - 31.marca 2021, inak podľa stanov SRZ strácate členstvo v SRZ!

Po tomto termíne je obnovenie členstva možné len po zaplatení 50% zo zápisného poplatku v sume 20€.

Tento polatok sa platí aj pri prestupe člena k nám, ak nemení trvalý pobyt.
Pri odhlásení sa poplatok neplatí.

Povolenia sa budú vydávať od 15.01.2021

Výdajný mesiac Výdajné dni Výdajný čas
Január a Február pondelok A piatok 16:00 - 18:00
Marec pondelok, streda a piatok
Apríl a Máj pondelok A piatok
Jún piatok

Termín začiatku výdaja sa môže meniť v náväznosti na pandemické opatrenia a s tým súvisiace nariadenia vlády SR.
V prípade neskoršieho začatia predaja sa posunie termín na zaplatenie členského príspevku.

Pri výbere povolenia na rybolov ste povinní predložiť členskú legitimáciu s fotografiou (deti preukaz mladého rybára s fotografiou).Bez členskej legitimácie s fotografiou Vám povolenie nebude vydané.

Pre rok 2020 bola zrušená brigádnická povinnosť. Členom, ktorí si brigádu odpracovali v r.2020, sa uznáva ako odpracovaná v r.2021 a nemajú povinnosť sa v tomto roku na nej zúčastniť!

Pri love ste povinný mať zakúpený platný rybársky lístok.

Prehľady o úlovkoch na kaprových vodách - záznam o dochádzke k vode a úlovkoch na pstruhových vodách odovzdajte najneskôr do 15.1.2021 - v opačnom prípade Vám nemusí byť vydané povolenie na rybolov na rok 2021. Vyplnené (zosumarizované) prehľady možte vhodiť do jednej z dvoch schránok rybárskeho domu.