Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2023] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

Odkazy:

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. /stanovy SRZ – plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov/

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových /alebo lipňových/ povolení - plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov.

Zákon o rybárstve č 139/2002 Z.z. a Vykonávaciu vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR – plné znenie na www.srzrada.sk alebo osobne na adrese MsO Prešov.