Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2023] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

MsO SRZ Prešov oznamuje svojim členom

Dnes 27.10.2014 bol vysadený kapor K3 konzum do štrkoviska V.Šariš o hmotnosti 500kg ako náhrada škody od dodávateľa.

Fotografie z udalosti:

Dnes 23.10.2014 bol vysadený kapor rôčik v množstve 3 tis. ks do štrkoviska V.Šariš.

Fotografie z udalosti:

Dňa 5.10.2014 bolo vysadených 15 tis. kusov kapra - rôčik - do Andrejovky.

Počet uhynutých kaprov z predchádzajúcich dní na štrkovisku č.1 V.Šariš, bude dodávateľom nahradený - dovezený do 20.10.2014
J.S hospodár

OZNAM

Po vysadení kapra na štrkovisko Šariš priebežne dochádza k úhynu rýb, ktoré je zapríčinené vzniknutými problémami pri preprave.

Rozdielom teplôt vody došlo k pozastaveniu zpracovania potravy v tele rýb a tieto následne hynú - nejde o žiadne nemoci, ktoré by ohrozili ostatnú obsádku.

Zároven žiadam o vylovovanie uhynutej ryby - uloženie rýb na konci hrádze medzi 1 a 2 plochou, k možnosti dokumentácie množstva úhynu, kde podľa toho dodávateľ nahradí množstvo uhynutých rýb.

J.Smerek hospodár

Dnes, 01.10.2014 bol vysadený kapor v celkovej hmotnosti 2000kg do revírov: Haniska, Torysa, Sekčov a V.Šariš.

Dnes, 08.09.2014 bol vysadený pstruh potočný - rôčik v počte 25 tis. ks do pstruhových revírov.

Fotografie z udalosti:

Dnes, 27.08.2014 bol vysadený pstruh dúhový konzum - 500kg - VN Sigord.

Smerek - hospodár

Dňa 9.8.2014 sa uskutoční na revíri Torysa 4-2900 v časti od cestného mosta na konci ulice Budovateľská po cestný most v obci Veľký Šariš

Pohárový bodovaný pretek: Prešovský jalec - v prívlači.

V uvedený deň bude voda pre lov uzavretá až do skončenia konania preteku.

15.07.2014 - bol vysadený rôčik zubáča do štrkovisiek V.Šariš v počte 7 000 ks.

Smerek - hospodár

OZNAM

Výdaj povolení v mesiaci JÚN - každý PIATOK v čase 15:00 - 18:00 hodiny.

BRIGÁDA

Dňa 31.05.2014 sa bude konať brigáda na štrkovisku V.Šariš

1. kosenie pobrežných pozemkov - nutné doniesť podla možností kosačky

2. premiestnenie rýb, ktoré ostali po povodniach v okrajových jamách okolo štrkoviska - doneste podberák, čižmy

V prípade použitia vlastnej kosačky bude držiteľ zvýhodnený v budúcom období.

Hospodár

OZNAM

Brigáda 25.5. V.Šariš je pre nezáujem zrušená!

Haniská 24.5. ostáva v platnosti.

OZNAM

Brigády konané dňa 17.05.2014 a 18.05.2014 sú pre nepriazeň počasia zrušené.

Dňa 01.05.2014 sa konali preteky pre deti a mládež do 18 rokov.

Fotografie z udalosti:

Sumcový pretek konaný dňa 10.5. je pre nezáujem ZRUŠENÝ.

DEŇ DETÍ 2014

Propozície na stiahnutie tu:

PRETEKY - LOV SUMCA

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Prešove Vás pozýva na pretek, ktorý je určený na kontrolný lov sumca na revíroch MsO SRZ Prešov – štrkoviská vo Veľkom Šariši.

Ide o nočný pretek, ktorý sa uskutoční 10.05 - 11.05.2014

Propozície na stiahnutie tu:

BRIGÁDY

(aktualizované 30.apríl)

Dňa:

 • 17.05.2014 - V.Šariš
 • 18.05.2014 - V.Šariš
 • 24.05.2014 - Haniská
 • 25.05.2014 - V.Šariš

sa bude konať brigáda - likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla, ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri revíre.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)
Mailom, telefonicky alebo osobne.

Dňa 14.04.2014 bol vysadený kapor do štrkoviska Andrejovka za prítomnosti hospodárov oboch organizácií:
- MsO Prešov 500kg
- Mo Orlov 500kg
Juraj Smerek

Dňa 11.04.2014 bol vysadený kapor:
- Haniská 250kg K3
- štrkovisko V. Šariš 1800kg K3 + 300kg K2

Fotografie z udalosti:

Dňa 07.04.2014 bol vysadený pstruh dúhovy - Sigord.

Fotografie z udalosti:

Oznámenie

V pondelok tj. 07.04.14 bude vysadený pstruh dúhový do VN SIGORD 500 kg v doobednajšom čase.

V stredu resp. štvrtok /po spresnení prepravy/ bude vysadený kapor do štrkovisiek - Haniská a V.Šariš vždy v doobednajších hodinách v hmotmosti 200 + 1800 kg.

Pomôžte uchrániť pred pytliactvom vysadené ryby - pstruhová sezóna začína 16.04. o 06.00 hod, kaprová sezona začína 01.06.014 výnimka je na štrkovisku Andrejovka kde sezona začína 15.05. o 04.00 hod do 24.00 hod.

Upozornenie: brigády zamerané na úpravu pobrežných pozemkov sa konajú podľa oznámení na tejto stránke, v prípade neodpracovania povinnej brigády nebude členovi v nasledujúcom roku vydané povolenie na rybolov, resp. bude nútený uhradiť poplatok naviac, ako sankciu za svoju neúčasť.

BRIGÁDA

Dňa:

 • 5.4.2014
 • 6.4.2014
 • 12.4.2014
 • 13.4.2014
 • 26.4.2014
 • 27.4.2014

sa bude konať brigáda na revíri štrk. Veľ.Šariš - likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla, ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri štrkovisku.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)
Mailom, telefonicky alebo osobne.

BRIGÁDA

Dňa 22.3.2014 a 23.3.2014 sa bude konať brigáda a to nasledovne:

 • 22.03 - Sigord VN
 • 23.03 - Haniská pri Prešove

Likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla, ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri štrkovisku.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)
Mailom, telefonicky alebo osobne.

BRIGÁDA

Dňa 15.3.2014 a 16.3.2014 sa koná brigáda na revíri štrk. Veľ.Šariš - likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla, ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri štrkovisku.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)
Mailom, telefonicky alebo osobne.

BRIGÁDA

Dňa 8.3.2014 a 9.3.2014 sa koná brigáda na revíri štrk. Veľ.Šariš - likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla, ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri štrkovisku.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)
Mailom, telefonicky alebo osobne.

BRIGÁDA

Dňa 1.3.2014 a 2.3.2014 sa koná brigáda na revíri štrk. Veľ.Šariš - likvidácia náletových drevín, čistenie pobrežných pozemkov, kosenie burín.

Dones so sebou - krovinorez, mot.píla , ochrané pracovné pomôcky.

Začiatok o 7:30 pri štrkovisku.

Je nutné sa nahlasovať. (max. počet 40)

O Z N A M

Výročná členská schôdza – 30. 3. 2014 – VOĽBY

Výbor MsO SRZ Prešov dáva na vedomie, že členovia MsO SRZ Prešov, ktorí majú záujem aktívne pracovať vo výbore MsO SRZ Prešov, resp. kontrolnej revíznej komisii, nech svoju kandidatúru oznámia písomne poštou na adresu:

MsO SRZ Prešov
Plzenská č. 6
080 01 Prešov

NIE ELEKTRONICKOU POŠTOU

V termíne od 24. 2. – 10. 3. 2014 s uvedením spätnej adresy a kontaktného telefónu, so stručnou charakteristikou svojej osoby a oblasť, v ktorej chcete pracovať.

Po tomto termíne sa nebude prihliadať na doručené návrhy.

2% Z DANE

Využite možnosť darovať 2%(3%) z dane za rok 2013 a podporte tak MsO SRZ Prešov.

Ďakujeme všetkým vopred za podporu.

UPOZORNENIE

Výbor MsO pripomína členom, že členskú známku sú povinní si zaplatiť do 31.03.2014. Po tomto termíne im členstvo zaniká a zaplatenie členského príspevku je podmienené aj úhradou zápisného poplatku.

Dňa 30.03.2014 sa koná členská schôdza – na nej nebude možnosť zaplatenia členských príspevkov.

Táto možnosť sa ruší vzhľadom na malý záujem členov a komplikácie s tým spojené.
Výbor MsO

Ples 8.02.2014 - Fotografie z udalosti:

Pozývame Vás na
XXXVII. reprezentačný ples rybárov

8.februára o 19.00 hod
v estrádnej sále Odborový dom kultúry (DK ROH)
Námestie mieru 1

CENA VSTUPENKY: 25 EUR

V cene:
- aperitív
- večera
- káva
- tombola (losovanie cca. o 23.00)
- polnočný teplý bufet
- tanečný parket a dobrá zábava

Predpredaj vstupeniek v predajni ryb. potrieb Plzenská 6
tel.:051 7725939 v čase od 10.00 do 18.00

Prispejte svojimi výrobkami, darmi, do tomboly, s možnosťou zverejnenia reklamy podľa dodaného textu

Plagát

Výbor MsO praje, členom aj nečlenom príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku prajeme veľa zdravia - šťastia a príjemné prežitia v prírode.
Výbor MsO PrešovAktuálne informácie | Archív správ: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011