Novinky emailom

Chcem dostávať dôležité informácie emailom


Zadaním svojho emailu súhlasíte s použitím svojho emailu na účely zasielania noviniek od MsO SRZ Prešov.

Menu

Dôležité odkazy

[01.01.2024] Aktualizované:
- miestny rybársky poriadok

[18.12.2023] Aktualizované:
- ceny povolení
- obežník 2024

Poskytnuté dotácie

Rok 2023: 684€

MsO SRZ Prešov oznamuje svojim členom

Oznam

Ďalšie stretnutie rybárskeho krúžku pre deti bude v stredu 30.11.2016 o 16:30 hod. v budove rybárskeho zväzu (Plzenská 6).

Výsadba

Bolo prevedené zarybnenie:
- štrkoviska V.Šariš č.3 a č.4 - kapor K1 ročný (700kg) a amur ročný (350kg)
- Torysa - jalec hlavatý ročný (8000ks)

Zákaz rybolovu na štrkovisku V.Šariš č.3 a č.4!
Nerešpektovanie zákazu sa považuje za trestný čin pytliactva!!!

Výsadba

Dňa 03.11.2016 bolo prevedené PRVOTNÉ zarybnenie štrkoviska V.Šariš č.3 (kaprom dvojročným 1000kg) a štrkoviska č.4 (kaprom dvojročným 300kg).

Výsadba

Dňa 19.10.2016 bola vysadená podustva severná (rôčik) do oblasti revíru Sekčov, horná časť až po cestný most pri OMV o množstve 7000 ks.

Detský rybársky krúžok

Výsadba

Dňa 26.07.2016 bol vysadený pstruh potočný (rôčik 9cm), do pstruhových revírov MsO Prešov o množstve 25 000 ks. mimo VN Sigord.

Výsadba

Dňa 22.06.2016 bol vysadený kapor K3 v celkovej hmotnosti 1000kg do revírov: Štrkoviská Veľ.Šariš (500), Sekčov č.1 (250) a Mŕtve rameno Haniska (250).

Zároveň dôrazne žiadame členov, aby svojvoľne nevysádzali sumca do rybníkov vo Veľ.Šariši a nevystavovali sa tak možnému disciplinárnemu stíhaniu s následným vylúčením z rybárskeho zväzu.

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na štrkovisku V.Šariš.

Z dôvodu výkonu stavebných prác na rybníku č.4 je obmedzený výkon rybárskeho práva na časti rybníka č.2 - v mieste skládky štrku.
Za porozumenie ďakujeme.
Výbor MsO Prešov

Plánovaná akcia "Deň detí" na štrkoviskách vo Veľkom Šariši sa v tomto roku z dôvodu vykonávania stavebných prác neuskutoční.

Výsadba

Dnes 09.06.2016 bol vysadený pstruh dúhový konzum do VN SIGORD o hmotnosti 500kg.

Pretek dospelých, ktorý sa mal konať dňa 1.5.2016, je pre malý záujem ZRUŠENÝ!

Výsadba

Dňa 14.04.2016 bol vysadený pstruh dúhový konzum do revíru SIGORD o hmotnosti 500 kg.

Pstruhová sezóna začína 16.04.2016 o 06:00 v mesiaci apríl do 19:00.

Plánované akcie

30.04.2016 - V.ŠARIŠ - preteky detí a mládež do 18 rokov

01.05.2016 - V.ŠARIŠ - preteky dospelých (ZRUŠENÝ!)

07.05.2016 - VP Andrejovka

Na pretek pre dospelých 01.05.2016 je nutné sa prihlásiť v priestoroch rybárskeho domu MsO SRZ Prešov a zaplatiť štartovné vo výške 10€ najneskôr do štvrtka 28.4.2016.

Ak nebude účasť min. 40 pretekárov, pretek sa zruší.

Brigády

V nasledujúcom období sa budú konať brigády:

 • 02.04.2016 - V. Šariš
 • 09.04.2016 - VN Sigord
 • 16.04.2016 - V. Šariš

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.

Výročná členská schôdza

sa uskutoční v nedeľu 10.4.2016 o 8:30 hod.
v budove Domu kultúry, Nám. mieru č. 1
( Estrádna sála – 3. poschodie )

Program Členskej schôdze MsO SRZ Prešov:

 • 1. Zahájenie a vedenie schôdze
 • 2. Voľba pracovného predsedníctva
 • 3. Voľba komisií – Mandátová, Návrhová, Volebná
 • 4. Správa o činnosti výboru za rok 2015
 • 5. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 • 6. Správa o zarybňovaní za rok 2015 a plán zarybňovania na rok 2016
 • 7. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 • 8. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2016
 • 9. Voľba delegáta na Mimoriadny Snem SRZ a jedného náhradníka pre prípad neúčasti delegáta v zmysle Volebného poriadku SRZ
 • 10. Správa mandátovej komisie
 • 11. Ocenenie členov SRZ Prešov a odovzdanie vyznamenaní
 • 12. Diskusia
 • 13. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia
 • 14. Záver

Brigáda

Dňa 19.3.2016 (sobota) sa uskutoční brigáda na štrkovisku Veľký Šariš.

Prípravné práce na rybníku č.3 - výrub náletových drevín.

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.

POZOR ZMENA termínu Výročnej členskej schôdze

Výročná členská schôdza sa z technických príčin presúva na 10.4.2016.

Za porozumenie ďakujeme.

Výbor MsO Prešov

Brigáda

Dňa 20.2.2016 a 27.2.2016 sa uskutoční brigáda na štrkovisku Veľký Šariš.

Prípravné práce na rybníku č.3 - výrub náletových drevín.

Potrebná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00, predpokladaný koniec 14:00.

Pozývame Vás na
XXXIX. reprezentačný ples rybárov

13.februára 2016 o 19.00 hod
v estrádnej sále Odborový dom kultúry (DK ROH)
Námestie mieru 1

CENA VSTUPENKY: 30 EUR

V cene:
- aperitív
- večera
- káva
- tombola (losovanie cca. o 23.00)
- polnočný teplý bufet
- tanečný parket a dobrá zábava

O zábavu sa postará
Muzika Milana Rendoša
a DJ´s Peter & Patrik

Predpredaj vstupeniek v predajni ryb. potrieb Plzenská 6
Telefonické objednávky:051 7725939 v čase od 10.00 do 18.00

Prispejte svojimi výrobkami, darmi, do tomboly, s možnosťou zverejnenia reklamy podľa dodaného textu

Plagát

Brigáda

Dňa 30.1.2016 a 6.2.2016 sa uskutoční brigáda na štrkovisku Veľký Šariš.

Prípravné práce na rybníku č.3 - výrub náletových drevín pred bagrovaním.

Nutná výstroj: píla.

Je nutné sa nahlasovať! Telefonicky, alebo mailom.

Začiatok o 8:00Aktuálne informácie | Archív správ: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011